אליוס פז

תקופה: שליחות בברלין

איש של מעשים ושל נתינה

הרגשתי תמיד שאליוס חשב עלי ודאג לי. עם זאת ברור לי שחשב ודאג ישירות למאות אנשים ובעקיפין לאלפים רבים.

התהוות של אהבה

באיזשהו אופן וגם אם בזמן אמת לא ידעתי לומר ידיעה ברורה, קיננה בי לא אחת התחושה, שהשליחות של כולנו בגרמניה נוצרה לצורך היכרותם. לצורך התהוותם….. ובעיקר בעיקר, מתחוור לי תוך כדי הכתיבה, שאני מודה על הזכות להיות ניצבת בסיפור התהוות של אהבה, שגדולה יותר ממה שאפשר לתאר במילים.

חיבור העם היהודי לתורת ה' ולארץ ישראל

התפיסה הייתה שאנחנו הולכים להפוך ולעשות שינוי במקום שאליו אנחנו מגיעים, ואת עיקר התפיסה התווה אליוס. כשהגענו לשם ולאורך כל השליחות, עלו שאלות כמו: "איך נוכל ליצור קשר עם היהודים כאן? האם הם יקשיבו לנו בכלל?"  התשובה שהייתה לאליוס תמיד: "אין מה לדאוג. הקב"ה למעלה מכוון את הכל, והכל תותים ודבש". כמובן שלאורך כל השליחות …

חיבור העם היהודי לתורת ה' ולארץ ישראל לקריאה »